Maj 2003
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Om sippskål och sporsäckssvampar

Maj är murklornas månad. Om murklor och några andra vårsvampar skrev vi för ett år sedan och här kommer lite fortsättning i ämnet.

Skålsvampar är nära släktingar till murklor som är mer eller mindre skållika till formen. Det finns många arter och flera av dem kommer på våren. När vitsipporna står i fullaste flor är rätt tid att titta efter sippskålen (Dumontinia tuberosa).

Sippskål

Sippskålen är en brun skål på en brun stjälk som inte är ovanlig bland vitsippor och gulsippor.

Skålar och murklor hör till sporsäckssvamparna, som bl. a. kännetecknas av att sporerna bildas i slanglika säckar, nästan alltid 8 sporer i varje, som brukar sitta i ett tydligt ofta mörkfärgat skikt. Den schematiska bilden över sippskålen nedan visar hur det kan se ut.

Schematisk bild över sippa och sippskål

Schematisk bild som bl. a. visar att sippskålens skålstadium utvecklas från ett sklerotium. Detta har bildats i sippans jordstam året innan. Sporsäckarna med 8 sporer är typiska för sporsäckssvampar.

Många skålsvampar är svåra att artbestämma utan att man använder mikroskop, men när levnadssättet är karaktäristiskt som hos sippskålen är det lättare. Titta på Riksmuseets månadskryptogam för april 1999 som behandlar ett tiotal arter som kommer på våren!

Text och bild: Lennart Gidholm och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2008-02-17 av
Magnus Källberg