Litteraturförteckning för Linköpings svampklubb

Svampklubbens böcker 

Böcker

 • Arctic and Alpine Fungi, del 1 - 4
  Författare: Gro Gulden och andra
 • Entoloma (Agaricales) in Europe
  Författare: M.E. Noordeloos
 • European Polypores, del 1 - 2
  Författare: L. Ryvarden och R. L. Gilbertson
 • Farbatlas der Basidiomyceten (Color Atlas of Basidiomycetes)
  Del 1 - 16 i fem ringpärmar.
  Författare: Meinhard Moser och Walter Jülich
 • Funga Nordica - agaricoid, boletoid and cyphelloid genera
  Editorer: H. Knudsen och J. Vesterholt
 • Fungi of Switzerland
  Volym 1 Ascomycetes
  Volym 2 Non gilled fungi
     Heterobasidiomycetes
     Aphyllophorales
     Gastromycetes
  Volym 3 Boletes and agarics 1st part
     Strobilomycetaceae, Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae
     Hygrophoraceae, Tricholomataceae, Polyporaceae(lamellate)
  Volym 4 Agarics 2nd part
     Entolomataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Coprinaceae,
     Bolbitiaceae, Strophariaceae
  Volym 5 Agarics 3rd part
     Cortinariaceae
  Författare: J. Breitenbach och F. Kränzlin
 • Färga med svampar
  Författare: Carla och Erik Sundström
 • Giftsvampar i bild (Två exemplar)
  Författare: Mauri Korhonen och Kalevi Pohjola
 • Nordic macromycetes
  Vol 2: Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales
  Editorer: Lise Hansen och Henning Knudsen
 • Nya svampboken (Två exemplar)
  Författare: Pelle Holmberg och Hans Marklund
 • Pilze aus dem eigenen Garten
  Författare: Jan Lelley
 • Pilze unserer Heimat
  Författare: Siegfried Lelke (gåva av Maria Ledin 2002-03-24)
 • Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog - Flora över kryptogamer
  Redaktör och huvudförfattare: Johan Nitare
 • Svampar, en fälthandbok
  Författare: Svengunnar Ryman och Ingmar Holmåsen
 • Svampar i naturen
  Författare: Bild Bo Mossberg, Text Sven Nilsson/Olle Persson
 • Svampar i naturen, del 2
  Författare: Bild Bo Mossberg, Text Sven Nilsson/Olle Persson
 • Svampar i Norden och Europa
  Författare: Bo Nylén
 • Svampflora
  Författare: Jakob och Morten Lange
 • Svamp - gott? nyttigt? giftigt?
  Författare: Konsumentverket och Livsmedelsverket
 • Svampplockarens handbok
  Författare: Bengt Cortin (tryckt 1942, gåva av Björn Ström 2003-09-24)
 • The genus Hygrocybe
  Författare: David Boertmann
 • Vår svampbok
  Författare: Pelle Holmberg och Görel Kristina Näslund
Arctic and Alpine Fungi

Fungi of Switzerland volym 1

Nya Svampboken

 Nordic Macromycetes del 2

 

Avhandlingar och vetenskapliga arbeten 

 • A monograph of Hyaloscypha and allied genera
  Författare: Seppo Huhtinen (Karstenia vol 29 nr 2 1989)
 • Cantharellus cibarius: Mycorrhiza Formation and Ecology
  Författare: Eric Danell (Avhandling från Uppsala Universitet, 1994)
 • Ecology of mycorrhizal Pinus sylvestris seedlings - aspects of colonization and growth.
  Författare: Elna Stenström (Avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, 1990)
 • Mykorrhiza - underjordiskt samarbete
  Författare: Jan-Erik Nylund (Särtryck ur Fauna och flora, årgång 75, nummer 3, 1980)
 • Opera Mycologica (vetenskapliga uppsatser presenterade vid Forum Fungorum 2007)
  Volym 1, 2007
 • Regulation of ectomycorrhizal symbiosis in Pinus sylvestris L. seedlings
  Författare: Håkan Wallander (Avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, 1992)
 • Responses of Ectomycorrhizal Fungi to Changes in Carbon and Nutrient Availability
  Författare: Petra M. A. Fransson (Avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, 2001. Gåva av Petra Fransson 2005-05-03)
Eric Danells avhandling

Läromedel om svamp och svampplockning 

 • Plocka svamp
  Del 3 + handledning (Fyra exemplar av handledningen)
  Författare: Pelle Holmberg, Hans Marklund och Siw Muskos
 • Variation och mångfald bland svampar
  Häfte och CD
  Författare: Jörgen Jeppson
Plocka svamp del 3

 Svamprecept 

 • Dähnckes praktisches Pilzkochbuch (Två exemplar)
  Författare: Sabine Maria Dähncke
 • Goda svampsoppor (Fem exemplar)
  Författare: Anna-Lena Persson
 • Gott med champinjoner (Broschyr från Fammarps)
  Författare: Carl Butler
 • Svamprecept (Två exemplar)
  Författare: Anna-Lena Persson
 • Svamp i mat - Recept
  Författare: Anna-Lena Persson
Goda svampsoppor

Skrifter från andra föreningar 

 • Autodidakten
  Södertälje svampklubb, nr 3
 • Puggehatten (Medlemsskrift från Skånes Mykologiska Förening)
  1:88, 2:88, 1:89, suppl. 1:89, 2:89, 3:89, 1-2:90, 3:90, 4:90, 1:91, 2:91, 3:91, 4:91, 1:92, 2:92, 3:92, 4:92, 1:93, 2:93, 3:93, 4:93, 1:94 (kopia), 1:96, 3:96 och 4:96.
 • Svampe (Medlemsskrift från Foreningen til Svampekundskabens Fremme i Danmark)
  1 - 30 (1980 - 1994) med register 1-10 och 11-20 (gåva av Lennart Svensson, våren 2008).
Puggehatten 3/93

Diverse 

 • Bär och svamp i Sverige
  Författare: Glesbygdsdelegationen
 • Forskning och framsteg
  Häfte nr 6, 1993, innehållande bl.a två artiklar om svamp av Jan-Erik Nylund
 • Från svamp till papper, 15 tickor för papperstillverkning
  Författare: Trine Parmer, 2006
 • Korta fakta om svamp (Fyra exemplar)
  Författare: Naturhistoriska riksmuseet
 • Preliminär förteckning över Skånes svampar
  WWF, Skånes hotade och sällsynta svampar, Lund 1993
 • Svampar i 13 naturreservat och 116 andra värdefulla hagmarker och lövskogar i Östergötlands län
  Inventering från hösten 1994 av Dan Olofsson
 • Svampar i Närke
  Sammanställning av fynd 1997-2008 av Karl Gustaf Nilsson
 • Svampfrämjandet: Matrikel (nr 1, 1989), Svamp-klipp (nr 4, 1989)
 • Svamppapper
  Handledning av Liza Johansson
 • Truede storsvampe i Danmark - en rødliste
  Författare: Jan Vesterholt & Henning Knudsen (gåva av Lennart Svensson, våren 2008)
 • Turistkarta över Linköping
 

Korta fakta om svamp

Vill du låna någon av böckerna?

Svampklubbens böcker finns på Naturcentrum - i ett låst skåp. Bilden längst upp visar böckerna i vårt tidigare skåp. Naturcentrum håller på att fräscha upp sina lokaler och ny bild kommer så småningom. Skicka ett mejl till Magnus Källberg och bestäm med honom hur du skall få tag på boken, som du vill låna.


Sidan är uppdaterad 2009-08-23 av Magnus Källberg