Tre bilder från årsmötet på NaturCentrum den 22 mars 2007.

Årsberättelsens föredragande och årsmötets presidium

 Tillbaka

Magnus Källberg längst till vänster läser ur verksamhetsberättelsen, Mats Andersson skriver protokollet och Anna-Lena Persson är ordförande för årsmötet.

 Magnus och en stinksvamp

Bildvisningen omfattade både ovanliga och vanliga svampar. På bilden pekar Magnus på den översta delen av stinksvampen. Där sitter den kraftigt luktande spormassan, som lockar flugor som sedan sprider svampens sporer.

Magnus och ett ituskuret häxägg av stinksvampen

Fast innan svampen utvecklats så långt är fotanlaget faktiskt ätligt. Läs mera i månadsnotisen för augusti 2004.


Text Magnus Källberg och bilder Lennart Gidholm (sidan uppdaterad 2007-04-01)