April 2024
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En ovanlig riska

Så var det dags för aprilnotisen. Och även den får handla om en riska, fast till skillnad mot marsnotisens riska är den inte särskilt vacker. I alla fall inte de exemplaren som vi gick förbi på en fågelutflykt i höstas. De var gula och stora och zonerade på hatten och hade mängder med gropar i foten. Någon av mina fågelkompisar föreslog att det var jättekantareller. Hattfärgen och formen kunde väl stämma, men inte så mycket mer. Det var någon art av riska med en vit mjölksaft, men vilken riska? Var den kanske mild i smaken? Nej, verkligen inte! Ett litet smakprov avslöjade att den var brännande skarp.

Jag tog med mig ett exemplar hem för att titta i mina böcker och det tog inte lång tid att förstå att det måste vara en gaffelriska, Lactarius acerrimus. I ett av mina exemplar av Ryman-Holmåsens Svampar en fälthandbok har den ett annat vetenskapligt namn och det svenska namnet bältriska, vilket torde syfta på den tydliga zoneringen på hatten.

Standardverket när det gäller riskor i Norden är boken The genus Lactarius i den danska serien Fungi in Northern Europe av Jacob Heilmann-Clausen, Annemieke Verbeken och Jan Vesterholt. Där beskrivs några arter som liknar gaffelriskan, men gaffelriskan är den enda kända riskan där de sporbildande cellerna (basidierna) har bara två sporer per basidium istället för det vanligaste antalet som är fyra. Det fick jag också bekräftat av en svampkompis som mikroskoperade en bit av fruktkroppen.

Enligt den danska boken är två bra fältkaraktärer den oregelbundna formen och de gaffelgrenade skivorna, se bilderna nedan. Skivorna beskrivs också som anastomoserande vilket innebär att det finns tvärförbindelser mellan skivorna närmast hattköttet. Detta kan man också ana från bilden nedan.

Gaffelriskan växer sällsynt i södra och mellersta Sverige i kalktrakter. Ett stort antal av fynden i Artportalen finns på Öland och Gotland medan det finns få fynd från Östergötland.

 Gaffelriska

Gaffelriska med en zonerad hatt och ofta gropar i foten

Gaffelriskans skivor

Gaffelriskans skivor är grenade och anastomoserande

Gaffelriskan är ofta oregelbunden

Gaffelriskan är ofta oregelbunden i formen

Växtplatsen var en beteshage med ekar i kanten av Ullstämmasjön i närheten av Ullstämmaskogens naturreservat. Hagen är mycket lättillgänglig eftersom Linköpings orienteringsklubbs löpspår, LOK-milen, passerar alldeles i kanten av beteshagen, se bild och karta nedan. På grund av fruktkropparnas storlek var de lätta att se även på lite avstånd.

Gaffelriskans växtplats

Gaffelriskans växtplats i en beteshage med bl.a. ekar, i övre högra hörnet skymtar LOK-milen bakom inhägnaden

 Karta över växtplatsen

Karta från Artportalen över växtplatsen vid den röda pilen

Liksom de flesta andra riskor är inte heller gaffelriskan någon matsvamp. Riskor som är bra matsvampar är som nämnts i förra notisen blodriskorna och mandelriskan samt de "finska" riskorna efter avkokning och eventuell insaltning.

2024-03-27 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2024-04-02 av
Magnus Källberg.