Svampklubbens logo

 Välkommen till Linköpings
svampklubbs hemsida!!


Svampklubbens logo

Vårprogram 2024
(2024-01-08)


Rapporter från 2024

Månadsnotisen
Uppdaterad
(2024-06-01)

Notisregister

Vad är svampklubben?
(2024-04-15)

Vill du bli medlem?
(2024-02-01)

 
Nyhetsbrev:

I nyhetsbrevet meddelas bl.a. eventuella ändringar av programmet, flaggas för månadsnotisen och rapporteras från aktiviteter.

Om du vill få nyhetsbrevet skicka ett mejl till webbansvarige, som lägger till dig som mottagare.

Om du bara vill ha nyhetsbreven behöver du inte göra något mer, men om du vill titta på tidigare utskick måste du ha ett Googlekonto.


Länkar:

Naturcentrums programpunkter
för våren 2024
Uppdaterad

Linköpings kommuns naturguidningar

Länsstyrelsens guidningar

Träffar i Boletus,
svampklubben i Norrköping
(2023-11-01)

Fler länkar


Arkiv
(2024-03-08)

Protokoll
(2024-04-15)


Denna sida är senast ändrad 2024-06-06 av Magnus Källberg