Svampklubbens logo

 Välkommen till Linköpings
svampklubbs hemsida!!


Svampklubbens logo

Höstprogram 2023
(2023-07-18)
Rapporter från 2023

Månadsnotisen
Uppdaterad
(2023-11-01)

Notisregister

Vad är svampklubben?
(2023-02-01)

Vill du bli medlem?
(2023-03-01)

 
Nyhetsbrev:

I nyhetsbrevet meddelas bl.a. eventuella ändringar av programmet, flaggas för månadsnotisen och rapporteras från aktiviteter.

Om du vill få nyhetsbrevet skicka ett mejl till webbansvarige, som lägger till dig som mottagare.

Om du bara vill ha nyhetsbreven behöver du inte göra något mer, men om du vill titta på tidigare utskick måste du ha ett Googlekonto.


Länkar:

Naturcentrums programpunkter

Linköpings kommuns naturguidningar

Länsstyrelsens guidningar

Träffar i Boletus,
svampklubben i Norrköping
Uppdaterad
(2023-11-01)

Fler länkar


Arkiv
(2023-07-18)

Protokoll
(2023-05-04)


Denna sida är senast ändrad 2023-11-01 av Magnus Källberg