Tillbaka

Vuokko Svensson bakom ett av våra fina svampbord. Vi hade lagt ut svamparna på fuktighetsbevarande vitmossa och lagt dom bästa matsvamparna till vänster och sedan i ökande oätlighetsgrad och giftighet åt höger. Kremlorna hamnade således i två grupper, vilket faktiskt kändes ganska pedagogiskt. Således låg en god rödlila mandelkremla i vänstergruppen och en nästan identisk pepparkremla bland dom oätliga till höger. Synd bara att det inte ser ut så i skogen :-)