Några bilder från säsongens första svamputflykt till Vidingsjö 22 augusti 2007.

Tillbaka

Cirka tjugo personer hade kommit för att vara med på höstens första svamputflykt.

 

Ulla Hodges visar på en strävsopp. En av de få sopparna denna dag.

Rödbandad spindelskivling var kanske den vanligaste svamparten i Vidingsjöskogen idag.


Text och bilder Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2007-08-26).