Några av kvällens svampar

 Tillbaka

Svampskörden i Vidingsjö var nog sämre än väntat. Nu behövs det mera regn!