Tillbaka

Höstens svamputställning på NaturCentrum var tämligen artrik och något tydligare organiserad än vanligt med de för matsvampplockaren mest intressanta grupperna väl markerade, liksom två särskilda bord för bra matsvampar och farliga giftsvampar.