Svamputställningen sätts upp...

 Tillbaka

De blivande svampkonsulenterna jobbar flitigt med att få utställningen klar. Och så plötsligt har några tomma bord förvandlats till en informativ och vacker utställning med både matsvampar, giftsvampar och alla andra svampar. Som man ser av den undre bilden är det verkligen inget fel på svampintresset från allmänheten. Svampklubben hade sitt informationsmaterial framlagt och får kanske en eller annan ny medlem på kuppen. Vi kan alltid hoppas!

...och nu är den klar!!