Några bilder från femte svamputflykten till Vidingsjöskogen 28 september 2008.

Tillbaka

Den sällsynta, fast oätliga, ringmusseronen växte i mängder i vägkanten upp mot skidbacken i Vindingsjö.

Fikapaus i resterna av en spånhög...

Lennart Gidholm ledde genomgången av dagens fynd. Här med ett par giftiga pluggskivlingar.


Bilder och text Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2008-10-05).