Svamp på tallrik

 Tillbaka

...och lades upp för sig...