Tommy Svensson, Eric och Vuokko Svensson samt Ruth Haraldsson

 Tillbaka

Tommy Svensson, kvällens föredragshållare, diskuterar svampmatlagning med Eric och Vuokko Svensson. Längst till höger Ruth Haraldsson.