Några bilder från tickutflykten i skogen mellan Klockaretorpet och Borgsholm,
Norrköping 2006-09-30

Vår tickguide Kjell Mathson

 Tillbaka

Kjell Mathson lärde oss mycket om tickor på dagens utflykt.

 Dagens organisatör Jan Axelsson längst till vänster

Jan Axelsson längst till vänster hade rekat lokalen noggrant och ledde oss till de olika tickorna.

En vacker ticksamling

Kjell började med att visa lämplig litteratur och även hur man kan ordna en egen samling med tickor. Insektsangrepp hindras bäst genom att värma tickorna till 60 grader.

Oxtungssvamp

Oxtungssvampen som växer på ek, ofta långt ned och ibland på rötterna, var ganska vanlig.

Kormussling som i en spegel

En annan typisk eksvamp är korkmusslingen, som bara växer på ek. Så hittar man en korkmussling på en stubbe kan man med stor säkerhet veta att det är en ekstubbe. Spegel är uppenbarligen ett bra hjälpmedel för att titta på tickor.

Knölticka

Knöltickan kan se ut på många sätt och är ibland helt resupinat, dvs. den växer tätt tryckt till underlaget ytan att bilda några utstickande konsolformade fruktkroppar. Knöltickan växer oftast på gran och har ovanligt tjocka väggar på porerna.

Samling vid en fallen björk

Gruppen betraktar en fallen björk med tickor.

Slingerticka

Slingertickan på bilden ovan är en av tre arter som ser ungefär likadana ut ovanifrån. Men på undersidan har slingertickan labyrintiska porer medan borsttickan har vanliga porer och björkmusslingen har skivor.

Almmussling

Även andra svampar tilldrog sig en del intresse. Här en vacker samling almmusslingar på en asp.

Luden vitriska

Vi hittade även den "äkta" ludna vitriskan, Lactarius vellereus, som har en mild mjölksaft om man smakar bara på mjölksaften utan kontakt med köttet.

Fikapaus i det gröna

Fikapaus i sommarvärme, fast det snart är oktober!

Dallergröppa

Är det en ticka? Nej, spegeln avslöjade en helt annan struktur på hymeniet (den sporbildande ytan) som var orange och nätådrigt rynkat, se bilden nedan och som pekade mot att vi hittat en dallergröppa.

Dallergröppans "porlager"

Dallergröppan ser väldigt speciell ut på undersidan.

Kandelabersvamp

Den vackra och omisskännliga kandelabersvampen växte på en asp-låga.

Svavelticka

En svavelticka som sett sina allra bästa dagar och tappat den vackra svavelgula färgen.

Blåticka från sidan

Blåtickan växte här och där på granlågorna och var fläckvis blå även på undersidan, som synes av bilden nedan.

Blåticka underifrån

Samma svamp som på föregående bild fast ur en annan vinkel.


Bilder och text: Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2006-10-01)