Några bilder från Johan Schnürers föredrag 2006-04-20.

 Tillbaka

Åhörarna och Johan Schnürer i gemytligt samspråk innan föredragets början.

Johan berättar om mikrosvampar och livsmedel och särskilt tempe för en intresserad publik. Foto: Lennart Gidholm.

Johans föredrag hade en ovanlig bakgrundsaktivitet bestående ett antal idrottande ungdomar.

Svampklubbens ordförande Anna-Lena Persson tackade Johan för ett intressant föredrag med Svampklubbens "svampgalentröja".


Sidan uppdaterad 2006-04-27 av Magnus Källberg, som också fotograferat allt utom andra bilden.