Två svampkorgar från Olstorp

 Tillbaka

De flesta hade många svampar i sina korgar, ätliga och oätliga, skall kanske tilläggas.