Tillbaka

Svampklubbens svampbord var välbesökt och vi fick många frågor under de fyra timmar som jubileumsaktiviteterna pågick. Eric Svensson demonstrerar några svampar för intresserade åhörare.