Sune Pettersson, vår "ständige" årsmötessekreterare i färd med att lägga sista handen vid det handskrivna konceptet till årsmötesprotokollet.