Tillbaka

Vuokko Svensson till vänster bakom bordet demonstrerar våra svampar för besökarna. Maken Eric längst till höger hjälper till.


Bild: Lennart Gidholm och text: Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2006-09-21)