Några bilder från Skogens dag 14 september 2008.

Tillbaka

Det var många besökare till våra två svampbord i Vidingsjö. Till vänster Sune Pettersson, som tillsammans med Lennart Gidholm var ansvariga för Svampklubbens deltagande i Skogens dag. (Foto: Lennart Gidholm)

Många av besökarna tillhörde de yngsta generationen. Sune Pettersson till höger. (Foto: Magnus Källberg)

Svamparna var sorterade i några olika grupper, närmast i bild kantareller och soppar. (Foto: Magnus Källberg)

Svampklubben hade en väldigt bra placering av sin station ute i rena svampskogen så att svamparna kunde studeras direkt på plats.
På bilden den oätliga prickmusseronen på en stubbe. (Foto: 
Magnus Källberg)

Även undertecknad (längst till höger) hjälpte till en kortare stund på Skogens dag. (Foto: Lennart Gidholm)


Text Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2008-09-21).