September 2023
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

Ett bra år för gråfotad flugsvamp?

Svampsäsongen har kommit igång tidigt och kraftfullt runt Linköping. Men så har det ju regnat rejält flera gånger under sensommaren. Vädret har kanske gynnat en av flugsvampsarterna extra mycket för den gråfotade flugsvampen, Amanita excelsa, som inte brukar vara så vanlig har dykt upp ofta och i större antal än vanligt vid mina turer i Linköpingsmarkerna. I några svampböcker kan den istället ha namnet Amanita spissa, ett namn som inte längre bör användas.

 

Gråfotad flugsvamp

Den gråfotade flugsvampen är i likhet med andra flugsvampar ingen matsvamp. Den är inte känt giftig, men viss risk finns nog att förväxla den med panterflugsvampen som är rejält giftig.

Flugsvampar utvecklas ur något som liknar ett ägg omgivet av ett yttre hölje, det yttre hyllet. När foten sedan växer till sprängs det yttre hyllet och rester av hyllet kan bli kvar som hylleplättar på hatten och som en strumpa eller kransar vid fotbasen. Ibland, som för vit och lömsk flugsvamp, blir det inga plättar på hatten utan istället en stor och tydlig strumpa vid fotbasen.

Den gråfotade, som har ett ganska variabelt utseende, har både hylleplättar på hatten och rester i form av mer eller mindre tydliga fjällkransar eller valkar vid fotbasen. Ibland är det inte så mycket plättar på hatten och eventuellt kan alla plättar försvinna.

Hattkanten är inte strimmig, istället är ringen och foten ovanför ringen tydligt strimmig. Vackert strimmig tycker jag!

Hatten på gråfotad flugsvamp

Hatten kan vara täckt av hyllerester

Hatten på gråfotad flugsvamp

Ibland är det inte så mycket hyllerester på hatten

En slät hattkant på den gråfotade flugsvampen

Hattkanten är slät och inte uttalat strimmig som på vissa
andra flugsvampar

Strimmig ring och valk vid fotbasen

Foten är grå eller gråvattrad, ringen och foten ovanför ringen
är strimmig och det finns hyllerester vid fotbasen

Nu får vi väl hålla tummarna för att inte svampmycelen har tröttat ut sig fullständigt redan i början av säsongen utan att det kan fortsätta att produceras fruktkroppar under resten av hösten!

2023-08-29 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2023-08-31 av
Magnus Källberg.