September 2016
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En vacker och speciell ticka

Ska det bli ännu en dålig svampsäsong i Linköpingstrakten? Det var frågan i förra notisen och den frågan hänger fortfarande i luften. Det kom lite regn i början av augusti, men senare och i veckan för Linköpings stadsfest var det tropikhetta igen, och blåsigt...

Eken vid Garnisonsmuseet

En av de gamla ekarna vid Garnisonsmuseet

Eken för sex år sedan

Oxtungssvampen anno 2010

Finns det då ingen svamp alls runt Linköping? Jo, några svampar lyckades vi faktiskt samla in till första svamputställningen på Naturcentrum den 29 augusti. Johan Vestergren i styrelsen hade varit vid kusten, Edsbruk, och han hade fina exemplar av flera vanliga matsvampar med sig. Men för att få material till en månadsnotis fick jag leta bland mina bilder. Oxtungssvampen på en av ekarna vid Garnisonsmuseet var fin för några år sedan och vid en kontroll denna säsong hade den börjat krypa fram så sakteliga. 

Försiktigt kryper oxtungan ut ur eken

2016 års fruktkroppar är försiktiga generaler.
På bilden till höger ses droppar, inte av regn,
utan förmodligen av guttation,
ett fenomen jag skrivit om
tidigare

Guttation på tickan

Oxtungssvampen, Fistulina hepatica, växer på ek, gärna nära marken eller på ytliga rötter. I äldre svampböcker men även i Svenska Akademiens ordlista SAOL, 14:e upplagan 2015, skriver man namnet med ETT s - alltså oxtungsvamp. Namnet beskriver svampens utseende väl och kan kanske leda tankarna till att den är en god matsvamp. I äldre litteratur, exempelvis i "D:R M. A. Lindblads Svampbok" från 1901 ges omdömet "God matsvamp". Jag konsulterade som alltid matsvampsboken framför andra, "Nya svampboken" av Pelle Holmberg och Hans Marklund, för att få deras åsikt. De tycker att man från kulinarisk synpunkt gärna kan lämna kvar svampen på eken. Oxtungssvampen är dessutom rödlistad (NT, nära hotad), vilket kan vara ytterligare en anledning till att låta bli att äta den. 

oxtungssvampen på närmare håll

2010 års fruktkropp på lite närmre håll

Rören på oxtungssvampen

Rören på oxtungssvampen är speciella

Om man känner sig osäker på att det är en oxtungssvamp man hittat kan man titta på rörlagret på hattens undersida. Hos oxtungssvampen är rören helt skilda från varandra. Så ser inte rörlagret ut hos andra rörsvampar, tickor och soppar.

2016-08-30 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2016-08-31 av
Magnus Källberg.