Petra och deltagare i samspråk

 Tillbaka

Efter föredraget fanns tilfälle till mer frågor och diskussion. På bilden från vänster Olle Ståhl, Petra Fransson, Vuokko Svensson, Eric Svensson och Björn Ström.