Lactarius - Riskor - Riska

Här på Magnus riskfyllda sida finns några länkar till mina diabilder på olika riskor. Så småningom kommer det kanske att finnas en del text också och målet vore ju en nyckel till alla svenska riskor. Jag börjar i alla fall med en förteckning av de riskor, som är angivna som funna i Sverige i Thomas Hallingbäcks "Ekologisk katalog över storsvampar" och/eller i "Nordic Macromycetes" volym 2, och följer indelningen efter dess nyckel. De svenska namnen följer i första hand Nils Lundqvists och Olle Perssons "Svenska svampnamn" och i andra hand användes Olof Anderssons namn, såsom de är angivna i Marcel Bons "Svampar" (=OA) eller Thomas Hallingbäcks namn (=TH). En alfabetisk förteckning finns också tillgänglig.

Vissa bilder har lagts till senare från svampklubbens månadsnotiser.

A. Hatt vit, slät eller pruinös, skivor vita till gräddfärgade, sektionen Albati (Bat.) Sing.

B. Mjölksaft morotsröd eller vinröd från början, sektionen Dapetes Fr.

C. Åtminstone unga hattar med skäggig eller hårig kant

D. Mjölksaft vit, som blir violett

E. Mjölksaften blir skär eller brunröd, ofta sakta, hatt sammetsludet pruinös, ej skinande i torka, sektionen Plinthogali (Burl.) Sing.

F. Hatt mer eller mindre slemmig i väta, skinande i torka. Hatt gul eller orange, mer eller mindre zonerad eller med koncencentriskt ordnade fläckar.

G. Hatt mer eller mindre slemmig i väta, skinande i torka. Hatten har något inslag av grått, brunt, grågrönt eller "whitish pale clay"

H. Hatt ej slemmig i väta, ej skinande i torka


Gå till Linköpings svampklubbs hemsida.
Uppdaterad 2003-11-29 av Magnus Källberg