Kolets användning

 Tillbaka

Olika svamparter reagerade olika på den förhöjda halten av koldioxid, till höger örsoppsbeteendet (S. bov.) och till vänster fränskivlingsbeteendet (H. crust.). Örsoppen ökade både sin biomassa och respiration medan fränskivlingen bara ökade sin biomassa.