Åhörare på kursgården Öster-Malma

Ett antal svampklubbsmedlemmar lyssnar intresserat till Lars Larsson, Dala-Järna, som berättade om hur människor levde på järnåldern. Vi har mycket att lära av den tidens människor. De levde mer i samklang med naturen, men hade ändå exempelvis uppfunnit många av de verktyg, som människan fortfarande använder sig av. Förmodligen åt man också nyttigare på den tiden då maten bestod av mer mjölk, smör och mjöl än den gör idag.

Lars Larsson

Järnåldersspecialisten Lars Larsson till vänster...

 

 

 

 

 

 

 

...och Anna-Lena Persson till höger iförd järnåldersdräkt.

Anna-Lena Persson

Anna-Lena förevisade även anläggningen som sådan och lunchen intogs i slottets matsal.

Lunch i matsalen