November 2023
Svampklubbens logo
Notisregister  
Aktuell notis
STARTSIDAN

En ovanligt vanlig svamp och dess ovanliga släkting

Nu kan man sammanfatta med att hösten 2023 blev en av de bästa svampsäsongerna. Åtminstone om man dömer efter antalet utlagda svamparter på våra måndagsutställningar på Linköpings Naturcentrum. I medeltal hade vi 100 namnsatta arter denna höst vilket slog det gamla rekordet 87 med råge.

En vanlig art som nog var extra vanlig denna höst var vårtörat, Thelephora terrestris. Det är placerat i den lite röriga ordningen Thelephorales tillsammans med diverse andra svamparter av vilka en del kallas skinn på svenska. Skinnsvampar lever ofta liksom tickor på ved men har i de allra flesta fall inga porer på fruktkroppens undersida.

Vårtörat växer ofta på marken i barr- eller blandskog, men kan även växa på ved. Det anses vara en viktig mykorrhizasvamp i skogen. Någon matsvamp är det förvisso inte, liksom inte heller någon av dess nära släktingar.

 Vårtöra

Vårtöra växande på marken

Vårtörats undersida

Undersidan, hymeniet, är lite knöligt, men har varken skivor, porer eller taggar

Vårtöra på vedrester

Vårtörat växer ibland på ved

En ovanlig släkting till vårtörat är trollskägget, Thelephora penicillata. Det har visat sig på ett och samma ställe i Ullstämmaskogen några gånger under årens lopp men har inte återfunnits de flesta åren. Denna höst fanns det "överallt", fast naturligtvis fick jag inte tillfälle att ta en ny bild så det får bli en bild från 2005.

Trollskägg

Trollskägg

Det finns fler arter i släktet Thelephora, t.ex. trattörat, Thelephora caryophyllea och busksvampen, Thelephora palmata, men dem får vi återkomma till. Trattörat har jag bara hittat en enda gång, men det plockade exemplaret hoppade ur svampkorgen på hemvägen, en missräkning som jag nog aldrig kommer att förlikas med...

2023-10-27 Text och bild: Magnus Källberg


Sidan uppdaterad 2023-11-01 av
Magnus Källberg.