Två bilder från femte svampinformationen 22 september 2008.

Tillbaka

Det finns fortfarande en hel del svamp kvar i skogen, vilket framgår av bilden ovan.

Några olika murklearter fanns utlagda på bordet denna gång: vit, svart och brun hattmurkla. Den senare ofta kallad biskopsmössa.


Text och bild Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2008-09-28).