Några bilder från andra svampinformationen 27 augusti 2007.

Tillbaka

Andra svampinformationen för hösten 2007 fick hållas utomhus pga. golvarbeten i stora salen. Tur att det fanns lite tak vid entrén för plötsligt öste regnet ner...

 

Det fanns inte så mycket skyddad plats under tak, men sammanlagt tre bord fick rum.

Några goliatmusseroner hade tagits med av bl.a. Ulla Hodges från svampkonsulenternas träff i Piteå. Man kan med fog anta att det var premiär för den svamparten på NaturCentrum.

Vuokko Svensson tog tacksamt emot några av de dyrbara goliatmusseronerna från några långväga resenärer.


Text och bilder Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2007-08-31).