Kasper med en bolmörtsskivling

 Tillbaka

Kasper och hans mamma kom med ett stort och vackert exemplar av den mycket giftiga bolmörtsskivlingen. Den har vi sett stora exemplar av även tidigare i år.

 Svampbestämningsteamet

Del av dagens svampbestämningsteam, från vänster Vuokko Svensson, Björn Ström och Eric Svensson. Ruth Haraldsson tillhör våra flitigaste besökare. Som synes finns det fortfarande en hel del svamp i skogarna runt Linköping.


Bilder och text: Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2006-10-01)