Besökare på första svampinformationen för hösten 2005

 Tillbaka

Ett drygt femtiotal svampar fanns utlagda för besökarna att studera. Björn och Monica Wallberg till vänster hade med sig två små eldsoppar. Vuokko och Eric Svensson samt Olle Nyström längst till höger hade också med sig svampar.