Tillbaka

Vi hade en hel del svampar på bordet. De flesta var dessutom mycket fina och fräscha. Håkan Lättman studerar svampboken medan Lennart Gidholm informerar två av våra intresserade besökare.