Några bilder från Svampklubbens medlemskväll 2006-11-22 på NaturCentrum.

Christina Wedén

 Tillbaka

Christina Wedén berättade på ett pedagogiskt och fängslande sätt om sin tryffelforskning. (Foto: Lennart Gidholm)

 Många åhörare

Många medlemmar hade mött upp för att lyssna på de intressanta föredragen.

Eric Danell

Efter Christina kom ännu ett engagerade föredrag om svensk svampforskning av Uppsalaforskaren Eric Danell. (Foto: Lennart Gidholm)

Intresserade åhörare

Ruth Haraldsson, Vuokko Svensson, Linnea och Karl-Gustav Thorn samt Sven Lönning lyssnar intresserat. Monica Andersson på raden framför likaså. (Foto:Lennart Gidholm)

Fikat efteråt

Från vänster Karl-Gustav Thorn, Gunnar Bosson och Ruth Haraldsson pratar svamp med Christina Wedén, som förärats en av svampklubbens röda tröjor.

Fikat efteråt

Från vänster Lennart Gidholm, Eric Danell, Monica Andersson och Erik Sedell fikade också. Eric fick svara på många frågor under kvällen.


Tre bilder och text: Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2006-12-03)