Tillbaka

En "kvalitativ riskskala" enligt Mattias. Vi utsätts för många farligheter och är beredda att ta olika risker i olika skeden i livet. Vi kan också vara individuellt känsliga för olika saker. Vissa av svamparna på bilden var matsvampar på 70-talet men rekommenderas inte längre (stenmurkla, grå bläcksvamp och pluggskivling).