Klara för svampletande

 Tillbaka

Snart bär det av ut i svampskogen. Lennart Gidholm, trea från vänster, beskriver terrängen.

Gidde och bolmörtsskivling

Lennart Gidholm visar upp det mest spektakulära fyndet, en gigantisk bolmörtsskivling, säkert tillräckligt stor för att förgifta en hel familj.

Dagens genomgång

Lennart Gidholm går igenom dagens fynd.

Svampbordet

Här en liten del av dagens alla fynd, och som synes är variationen stor med bland annat soppar, kremlor, riskor, spindelskivlingar, rimskivling, brödticka, fingersvamp och flugsvampar.

Korg med blomkålssvamp

Även blomkålssvamp hittades vilket kan tolkas som att vi rörde oss i goda svampmarker. Blomkålssvampen är ju en signalart.


Bilder och text: Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2006-09-03)