Tillbaka

Den kanske mest uppseendeväckande tallriken hyste några exemplar av intensivt gröna granblodriskor.