Tillbaka

Vackra och i vissa fall synnerligen farliga svampar var ett av inslagen på svampkonsulentstuderandenas utställning på biblioteket.