Göran Hansson i diskussion med några av kvällens deltagare. Tillbaka

Kvällens ämne fick många intresserade att ställa frågor runt svampodling till Göran Hansson.