Några bilder från föredrag av Kjell Antonsson 19 april 2007

 Tillbaka

Närmare tjugo förväntansfulla svampklubbsmedlemmar väntar på att klockan skall bli 18 och föredraget starta.

 

Bildvisningen gjordes med modern PowerPoint-teknik. Kjell Antonsson bakom den bärbara datorn och sedan från vänster Björn Cedergren, Olle och Christina Ståhl samt Lennart Gidholm, som också fotograferade.

Ett lite ovanligt utseende hos en saffransticka, en av de verkliga rariteterna i kvällens bildvisning. Kjell Antonsson till höger. Foto: Lennart Gidholm.

PowerPoint-tekniken ger bra möjligheter att blanda bilder med text. Först visade Kjell bilderna och när vi "gissat" klart på namnet så dök det också upp ovanför svampbilden. Foto: Lennart Gidholm.

Här en sammanställning av de rödlistade svamparterna i Östergötland.

Kjell i aktion.

Och så var det dags för avtackning för ett mycket intressant föredrag och undertecknad överlämnade en godisfylld röd flugsvamp av italiensk tillverkning. Foto: Lennart Gidholm.


Text och fyra bilder Magnus Källberg och tre bilder Lennart Gidholm (sidan uppdaterad 2007-04-22)