Några bilder från Anders Dahlbergs föredrag den 15 oktober 2008.

Tillbaka

Sandsoppen är exempel på en art som visar sig i form av många fruktkroppar
medan det finns andra arter som nästan bara förekommer som mycel.

Saffranstickan finns bara sällsynt i mycket gamla ekar.

En gammal lind har sällskap med många svamparter.

DNA-tekniken tillåter att man kan hålla isär genetiska individer av svampar.

Anders förklarar den innehållsrika sandsoppsbilden.

Anders Dahlberg lyssnar på någon som frågar.

Kvällens publik.


Text och fem bilder Lennart Gidholm, bildsviten och publikbilden Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2008-10-30).