Eric Svensson demonstrerar svamp

 Tillbaka

Även Eric Svensson, som var den andre av de ansvariga för utflykten, visade på några av kvällens fynd. Observera den fina blomkålssvampen till vänster i bilden!