Tillbaka

Kvällens i särklass vackraste svamp var en rodnande spindelskivling, Cortinarius cyanites, som rodnade kraftigt både när den tummades och delades med en kniv.