Bombmurkla, foto 2002-04-05 Magnus Källberg

Tillbaka

Bombmurklan kan beskrivas som en rynkig mörkbrun dallrande vattenfylld sammetsklump med en krater med en slät spegel inuti. Bilden ovan är tagen av exemplaret som växte på Tinneröområdet och som börjat bli litet gammalt.

Svampen har denna vår rapporterats för första gången på länge från Östergötland. Vi kunde läsa i Corren om bombmurklan den 3 april i år. Då hittades den i Linghem. Två dagar senare var det dags igen och nu var den funnen på det i många andra avseenden intressanta Tinneröområdet. För att läsa artiklarna i Corren, följ länken och sök sedan på "bombmurkla" på Correns hemsida.

Bombmurklan som finns i gammal granskog är sällsynt och därför fridlyst. Våra estniska svampvänner Bellis Kullman och Lea Vaher har meddelat att den också i deras land är sällsynt och rödlistad. Den uppges vara trängd av det moderna skogsbruket och skall ha varit mycket vanligare tidigare. J. A. Nannfeldt, som skrev om svampar i Ursings "Svenska växter", utgiven 1962, betecknar bombmurklan som mindre allmän, men ställvis och vissa år riklig. Kanske är 2002 ett sådant "bombmurkleår". I Sveriges Mykologiska Förenings tidskrift Jordstjärnan (volym 12, 1991, nr 3) kan man läsa om en massförekomst - 620 exemplar!! - av bombmurkla 1991 i Hälsingland.

ArtDatabankens hemsida kan du hitta mer information. Där finns även en bild på en vacker fruktkropp, fotograferad av Johan Nitare.


Sidan uppdaterad 2002-04-27 av
Magnus Källberg