Några bilder från Boletusträffen den 21 april 2008.

Tillbaka

Samling på motionsspåret i Linghem för att titta på bomburklor. (Foto: Björn Cedergren)

Det fanns en hel del bombmurklor i skogen.

Här är en annan fruktkropp av bombmurkla - som synes lite annorlunda i formen. (Foto: Björn Cedergren)

Alla som hade kameror med sig ville förstås föreviga de sällsynta bombmurklorna.

Helt bekvämt är det ju inte när man ska fotografera i supermakroläget. (Foto: Björn Cedergren)

Det var en härlig kväll för vårsvampsutflykt!

Efter utflykten till Linghem åkte vi till NaturCentrum och tittade på Jörgen Jeppsons bilder "Variation och mångfald bland svampar".
(Foto: Björn Cedergren)

 Några "levande" svampar hade vi också att titta på, t.ex. den ganska vanliga sippskålen, som växer tillsammans med vitsippa och gulsippa. Du kan läsa mer om den i månadsnotisen för maj 2003.

I Linghem fanns också en liten jordstjärna som bestämdes till fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum, som har ett typiskt utseende med ett fåtal väldigt styltlika flikar.

Enligt svampböckerna ska den fyrflikiga jordstjärnan som ung vara omgiven av ett hyfskikt som blir kvar som en skål i marken. Förmodligen är det väl denna "skål" som syns på bilden fästad vid en av flikarna.


Text och sex foton Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2008-04-26).