Några bilder från signalartscirkeln 2008.

Tillbaka

Innan vi gav oss ut till Linghem visade Ulla upp en vidunderlig svamp med en massa småsvampar på ovansidan. Förmodligen var det en bolmörtsskivling som angripits av en annan svamp eller som fått fnatt och bildat småsvampar uppe på hatten. [2008-09-17]

Trots mörkret i Vidingsjöskogen hittade vi en bra bit över 100 arter! [2008-09-23]

Björn Ström vid en fin oxtungssvamp. [2008-09-27]

På andra sidan eken fanns det mer av oxtungssvampen. [2008-09-27]

Birgitta Damne till vänster och Ulla Hodges förser sig av den rikliga tillgången på scharlakansvaxing. [2008-09-27]

Även författaren av dessa rader fick med sig av den vackra vaxingen hem för att provsmaka ordentligt. [2008-09-27]

Det finaste fyndet i Sturefors var dock nog den vackra kandelabersvampen på en gammal liggande död asp. [2008-09-27]

Genomgång av svamparna gjordes utomhus i det fina höstvädret. [2008-09-27]

Ett mycket skruttigt exemplar av en blomkålssvamp på ett ovanligt ställe, en liggande död tall. [2008-10-26]

Ett stort exemplar av en resupinat ticka, som troligen är en gränsticka. [2008-10-26]

Björn Ström dokumenterar ett svampfynd. [2008-10-26]

Efter utflykten i en ganska blöt Säby Västerskog bjöd Annette på
en värmande underbart god soppa på svart trumpetsvamp och stolt fjällskivling. [2008-10-26]


Bilder (de från 2008-10-26 tagna med kamera i mobiltelefon) och text Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2008-10-26).