Några bilder från signalartscirkeln 2007.

Tillbaka

På grund av krock med nybörjarcirkeln som också startade idag fick signalartscirkeln hålla till utanför NaturCentrum. Björn Ström vid blädderblocket är kursledare. [2007-08-20]

Här ute på landet i Slaka är luften tydligen skonsam mot lavarna, minst fyra arter fanns på denna skylt! [2007-09-06]

Några av deltagarna vid utflykten till Granåsen, från vänster Björn Ström, Monica Andersson, Margareta Brattö, Inger Nylin Karlsson och Björn Cedergren. [2007-09-06]

Exkursionen avslutades som vanligt med artbestämning på NaturCentrum, från vänster Inger Nylin Karlsson, Björn Ström, Björn Cedergren, Monica Andersson och Annette Lundborg.
[2007-09-06]

På en stubbe satt det en svamp, men vilken? I brist på spegel tog jag ett foto som avslöjade namnet, se nästa bild. [2007-09-13]

Jo, men det var ju en korkmussling och således var stubben en ekstubbe! [2007-09-13]

Vid utflykten till Tinnerö fanns det nästan inga svampar i eklandskapet. Men i Tinnerö skog, mest barrskog, hittade vi en del svamp. Här en stor gammal död ticka, som vi inte fick någon namn på, men kanske en Ganoderma? [2007-09-13]

Detta var i alla fall en ovanligt vacker klibbticka! [2007-09-13]

Mörkret kommer ju tidigt så här en bit in på hösten, men både Monica Andersson och Björn Ström hann tillbaka medan man ännu hittade vägen. [2007-09-13]

Lördagsutflykten till Sturefors var nog bara för dom riktiga entusiasterna. Regnet varierade mellan lätt ösregn till duggregn. Från vänster Björn Ström, Barbro Nordström och Inger Nylin Karlsson. [2007-09-29]

Paraply kan vara bra även på svamputflykter... Barbro Nordström och under paraplyet Ulla Hodges. [2007-09-29]

Efter cirka två timmar utomhus fick vi komma in på NaturCentrum och titta på svamparna under behagligare former, Inger Nylin Karlsson till vänster och Ulla Hodges till höger. [2007-09-29]

Finns det några svampar här? Annette Lundborg och Björn Ström spanar efter spännande svampfynd. [2007-10-21]

Jo, men vi hittade faktiskt en del vaxingar, här en vackert lysande blodvaxing. [2007-10-21]

Hasseltickan, en signalart, fanns på hasslarna både här och där... [2007-10-21]

På en gammal liggande stock fanns flera svamparter, bland annat denna vackra ribbgrynna. [2007-10-21]

Men vi hittade förstås en del svampar som vi inte fick namn på, bland annat denna synnerligen småvuxna skönhet. Är det en ticka eller kanske en liten skålsvamp med fot? [2007-10-21]

Efter en intressant utflykt styrde vi kosan hemåt, från vänster Ulla Hodges, Annette Lundborg, Björn Ström och Inger Nylin Karlsson. [2007-10-21]


Text och bilder Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2007-11-13).