Parkerade bilar

 Tillbaka

Det gäller att hitta utflyktsmål, som har många goda egenskaper, bl.a. måste man ju kunna parkera ett antal bilar utan att vägen blir blockerad. Särskilt på den här vägen passerade ett antal breda fordon. Bilden är sammansatt av fyra bilder i datorn för att bli ett panorama, och se, då blir vänsterkurvan en högerkurva!