Tillbaka

Ett stort antal besökare studerade de utlagda svamparna. Det var bara en kortare stund mitt på dagen som det var glest med besökare.