Besk vaxskivling i en ring

 Tillbaka

Ovanligt många svampar växte i grupper vid dagens utflykt, som dessa stora, vackra exemplar av besk vaxskivling, som växte i en flera meter vid ring.