Artlista för svamputställningen på NaturCentrum helgen 30 - 31 augusti 1997.

Aspticka
Besk vaxskivling
Björksopp
Björkticka
Blek mössmurkling
Blek taggsvamp
Blodspindelskivling
Blomkålssvamp
Bläcksvampar, obestämda
Bockspindelskivling
Brandticka
Brokkremla
Broskmussling
Brun kamskivling
Bränn-nagelskivling
Brödticka
Buktriska
Citronslemskivling
Dropptaggsvamp
Ekmusseron
Eksopp
Fjällticka
Fnöskticka
Fårticka
Föränderlig stubbskivling
Gallmusseron
Gallsopp
Granblodriska
Grovticka
Grynsopp
Gråriska
Gulkremla
Gullhorn
Hasselriska
Honungsspindelskivling
Igelkottsröksvamp
Kamferriska
Kamfingersvamp
Kamjordstjärna
Kantarell
Kantkremla
Klibbticka
Klubbtrattskivling
Korkmussling
Korkticka
Kremlor, obestämda
Krusbärskremla
Kärrsopp
Lakritsriska
Laxskivling
Lilariska
Luddticka
Luktmusseron
Luktticka
Lökbroskskivling
Mandelriska
Mjölskivling
Mörkringad flugsvamp
Nejlikbroskskivling
Orange taggsvamp
Panterflugsvamp
Pelargonspindelskivling
Pepparriska
Platt-ticka
Pluggskivling
Prickmusseron
Rabarbersvamp
Raggskinn
Rimskivling
Rostbrun grynskivling
Rostnavling
Rothätta
Rotticka
Rottryffel
Rättikhätta
Rättikmusseron
Rödbandad spindelskivling
Rödgul taggsvamp
Rödgul trumpetsvamp
Rödskivig kanelspindelskivling
Rökriska
Rökticka
Sillkremla
Skogsriska
Sköldskivling
Småriska
Sommartrattskivling
Sotriska
Sotticka
Spindelskivlingar, obestämda
Stinkkremla
Stinkspindelskivling
Stinksvamp
Stjärnhovstryffel
Stolt fjällskivling
Stor laxskivling
Storkremla
Strimmig brödkorgssvamp
Strumpticka
Svart taggsvamp
Svartblå rödskivling
Svartfotad pluggskivling
Svartriska
Svavelriska
Svavelticka
Svaveltofsskivling
Syllsvamp
Tallriska
Tegelkremla
Tegelsopp
Toppig giftspindelskivling
Tratt-ticka
Trattkantarell
Trattkremla
Trådskivlingar, obestämda
Trådticka
Tuvnagelskivling
Tårkremla
Vedmussling
Vinkremla
Violettfotad slemspindelskivling
Violticka
Vit sprödskivling
Vårtig röksvamp
Välluktande taggsvamp
Äggsvampar, obestämda


Sammanställningen är gjord av Magnus Källberg.